Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

01

Polityka prywatności TissuArchitecture

Niniejsza Polityka prywatności została wprowadzona przez Tissu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000600533, TISSU Architecture Sp. z o.o. Pod adresem ul. Ordynacka 13/19, 00-364 Warszawa i NIP: 5252646081.

(„Tissu”), i odnosi się do działania serwisu TissuArchitecture oraz do usług oferowanych za pośrednictwem tego serwisu, w szczególności usług projektowych.

Serwis internetowy TissuArchitecture, dostępny jest na stronach internetowych http://www.tissu.pl/ („Serwis”).

Klient korzystając z Serwisu, udostępnia Tissu różne informacje. Chcemy poinformować jakie informacje o klientach zbiera Tissu, w jaki sposób informacje są wykorzystywane, komu są ujawniane oraz w jaki sposób klient może zarządzać, aktualizować i usuwać swoje dane. W tym celu Tissu opracowała niniejszą Politykę prywatności. Celem Tissu było, aby była ona napisana w jak najbardziej przystępnym języku i nie zawierała skomplikowanych terminów i sformułowań prawnych. Jeśli po zapoznaniu się z Polityką prywatności nadal będą mieli Państwo pytania, prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@tissu.pl.

Informacje zbierane przez Tissu

Tissu gromadzi informacje, które można podzielić na dwie główne kategorie:

 1. informacje przekazane przez klientów dobrowolnie;

 2. informacje, które Tissu otrzymuje, gdy klienci korzystają z Serwisu.

Informacje przekazane przez klientów

Podczas korzystania przez klienta z Serwisu, Tissu zbiera informacje, które klient przekazuje dobrowolnie. Na przykład, podczas rejestracji do Serwisu wymagane jest podanie danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu.

Ponadto, aby skorzystać z niektórych usług, konieczne jest dokonanie płatności. Jeżeli płatności będą dokonywane online, konieczne może być podanie numeru i innych danych karty bankowej. Uwaga: dane karty bankowej nigdy nie są przechowywane przez Tissu. Po wypełnieniu formularza zawierającego dane karty bankowej klient dobrowolnie przekazuje te dane do dostawcy usług płatniczych.

Kiedy klient składa do Tissu wniosek, np. reklamację, wówczas Tissu zbiera informacje, które klient dobrowolnie przekazuje w celu rozwiązania jego problemu.

Informacje, które Tissu otrzymuje, gdy klient korzysta z Serwisu

Informacje na temat urządzenia. Tissu zbiera informacje o urządzeniach, z których klient korzysta odwiedzając Serwis, a także o danych napływających z takich urządzeń. Na przykład:

  1. informacje o sprzęcie i oprogramowaniu (model urządzenia, wersja systemu operacyjnego, rozmiar pamięci urządzenia, unikalne identyfikatory urządzenia, identyfikatory reklamowe, niepowtarzalne identyfikatory aplikacji, język);

  2. informacje o połączeniu urządzenia klienta z siecią bezprzewodową lub komórkowym połączeniem internetowym.

Tissu może zbierać informacje o tym jak często klient korzysta z Serwisu.

Jak wykorzystywane są te informacje?

Tissu używa zgromadzonych informacji, aby zapewnić należyte działanie Serwisu, a dokładniej Tissu:

 1. zapewnia nieprzerwane i prawidłowe działania Serwisu;

 2. wysyła wiadomości e-mail w odpowiedzi na wnioski klientów skierowane do pomocy technicznej;

 3. prowadzi monitoring i analizę trendów oraz specyfiki korzystania z Serwisu;

 4. zapewnia i ulepsza mechanizmy reklamy targetowej oraz ocenę jej efektywności;

 5. przeprowadza uwierzytelnianie użytkowników, a także przeciwdziałanie nieuczciwym i innym nieautoryzowanym lub nielegalnym działaniom;

 6. przeprowadza monitoring oraz naprawia awarie techniczne i awarie oprogramowania w Serwisie.

W jaki sposób ujawniane są informacje?

Tissu może udostępniać informacje o klientach w następujących przypadkach:

 1. udostępniać dane osobowe klientów partnerom biznesowym Tissu, którzy rozwijają i zapewniają stabilność działania Serwisu;

 2. udostępniać dane osobowe klientów podmiotom świadczącym usługi na rzecz Tissu, np. usługi księgowe, systemy płatności on-line.

Ponadto Tissu może ujawniać stronom trzecim (na przykład reklamodawcom), ogólne informacje, które nie zawierają danych osobowych lub zawierające jedynie niezidentyfikowane informacje.

Treści i usługi innych firm

Serwis może zawierać linki do stron internetowych lub zawierać usługi dostarczane przez strony trzecie. Korzystając z takich linków, narzędzi i usług integracyjnych stron trzecich, klient może przekazywać informacje (w tym dane osobowe) bezpośrednio stronom trzecim. Tissu nie ponosi odpowiedzialności za procedurę zbierania lub wykorzystywania danych klienta przez takie osoby trzecie. Klient powinien przeczytać uważnie politykę prywatności takiej usługi dostarczanej przez osobę trzecią, z której będzie korzystał.

Usługi analityczne i reklamowe świadczone przez strony trzecie

Tissu może upoważnić inne firmy (na przykład Google Analytics) do używania beaconów (beacons) sieciowych i innych podobnych technologii w Serwisie. Firmy te mogą zbierać informacje na temat szczególnych sposobów korzystania z Serwisu i integrować je z podobnymi danymi otrzymywanymi od innych usług i firm. Takie informacje mogą być wykorzystywane, między innymi, do śledzenia i analizy danych, oceny popularności niektórych treści i najlepszego zrozumienia działań klienta w sieci.

Jak długo treści są przechowywane?

Dane osobowe klienta będą przetwarzane przez czas utrzymywania konta klienta w Serwisie lub przez czas niezbędny do wykonania umowy zawartej z klientem za pośrednictwem Serwisu. Po tym okresie Tissu będzie archiwizować dane przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa (np. prawa podatkowego).

Jeżeli podstawą przetwarzania danych klienta jest wyłącznie udzielona zgoda, dane osobowe klienta będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Po upływie powyższego, dane osobowe klienta będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Serwis umożliwia usuwanie informacji (danych) na żądanie. Pełne usunięcie danych z Serwisu, po zgłoszeniu odpowiedniego żądania, wymaga do 48 godzin. Tissu może zawiesić procedurę usunięcia w przypadku otrzymania ważnego orzeczenia sądowego z prośbą o zapisanie treści lub zawiadomienia o nieprzestrzeganiu lub niedotrzymaniu warunków świadczenia usług. Tissu może także zapisywać informacje w formie kopii zapasowych przez ograniczony czas lub zgodnie z wymogami prawa.

Zarządzanie danymi – przysługujące prawa

Klientowi przysługują następujące prawa związane z danymi.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Klientowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Tissu danych osobowych klienta, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te mogę być przesłane innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych klienta jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Tissu, klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W szczególności klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych klienta jest zgoda, klient ma prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw klient powinien skontaktować się z Tissu pisemnie lub e-mailowo.

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.